2019

2019 – Tournament Results


December 15, 2019:  Consolation – Low Gross / Low Net

December 14 & 15, 2019:  Club Championship Match Play Brackets

December 7 & 8, 2019:  2019 Club Championship Qualifier

November 17, 2019:  Low Gross / Low Net

October 20, 2019:  3 Clubs & Putter

October 5, 2019:  Individual Quota

September 15, 2019:  Low Gross / Low Net

September 7, 2019:  123 Team Net Ball

August 17 & 18, 2019:  Two Man Team Club Championship

August 3, 2019:  Individual Quota

July 21, 2019:  Low Gross / Low Net

July 6, 2019:  Low Gross / Low Net (Red, White, & Blue)

June 16, 2019:  Low Gross / Low Net

June 1, 2019:  Red Ball Team

May 19, 2019:  Individual Quota

May 4 & May 5, 2019:  President’s Cup

April 14, 2019:  Low Gross / Low Net

April 6, 2019:  Individual Quota

March 24, 2019:   Low Gross / Low Net

March 9, 2019:  2-Man Best Net Ball

February 17, 2019:  Low Gross / Low Net

February 2, 2019:  Individual Quota

January 20, 2019:  Low Gross / Low Net

January 5, 2019:  Low Gross / Low Net